Není všechno zlato, co se třpytí

Samozřejmě ani v tomto segment obchodu s rozkoší není vše tak super, jak se zdá. Existují různí výrobci, různé úrovně, různé kvality. A taky různé ceny. Koneckonců nejde o vaši rozkoš a požitek, ale hlavně o zisk, že? Tak se někdy můžete setkat s pěkně předraženými svinstvy, které vám způsobí nejspíš bolení hlavy, než příjemný erotický prožitek. Je to jako se vším. I zde si musíte zjistit reference a snažit se nakupovat vedeni nejen chtíčem, ale taky rozumem – tak jako u každého zboží.

Čmuchám, čmuchám člověčinu

Je to sice možné, ale taky to může být jenom nějaký poppers . Je třeba si uvědomit, že jsou to silně těkavé látky, typického zápachu, který se ale může lišit podle čistoty výrobku, různých příměsí a podobně. Podle charakteru zápachu ale stejně nepoznáte kvalitu.

Tagged on: