Není všechno zlato, co se třpytí

Samozřejmě ani v tomto segment obchodu s rozkoší není vše tak super, jak se zdá. Existují různí výrobci, různé úrovně, různé kvality. A taky různé ceny. Koneckonců nejde o vaši rozkoš a požitek, ale hlavně o zisk, že? Tak se někdy můžete setkat s pěkně předraženými svinstvy, které vám způsobí nejspíš bolení hlavy, než příjemný erotický prožitek. Je to jako se vším. I zde si musíte zjistit reference a snažit se nakupovat vedeni nejen chtíčem, ale taky rozumem – tak jako u každého zboží.

Čmuchám, čmuchám člověčinu

Je to sice možné, ale taky to může být jenom nějaký poppers. Je třeba si uvědomit, že jsou to silně těkavé látky, typického zápachu, který se ale může lišit podle čistoty výrobku, různých příměsí a podobně. Podle charakteru zápachu ale stejně nepoznáte kvalitu.