Pokrok, nebo úpadek?

Nejmarkantnější jevy prvních let naší popřevratové doby byly spousty pouličních prodejců, nabízející všechno možné od másla a sýrů, přes elektroniku až po prací prášky, obsahující na západě již kritizované a k zákazu spějící množství fosforečnanů. V televizích se objevily seriály a soap-opery americké produkce, staré dvacet a více let, které středoevropana, nebydlícího v německém či rakouském příhraničí, který je znal již před lety v jejich německé jazykové verzi, najednou okouzlily nádechem dříve nedostupného. Pokrok vtrhl do novinových stánků i reklamy záplavou nahoty a pornografie.

Příběh životního prostředí

Kromě těchto znaků „vyspělé západní civilizace“ sem ale začal pronikat i mnohem užitečnější trend, a to promyšlený způsob ochrany životního prostředí, s nimiž úzce souvisely i otázky odpadních vod, kanalizace, vodovodních sítí, či dopravní infrastruktury a průmyslového znečištění.