Stáří

Podle Rabušice (1997), se stáří počíná právě odchodem z aktivního zaměstnání a přechodem do penze. poučnost spojuje také s penzisty jisté společenské příznaky. Kdo prostě už nepracuje, je v penzi, je pro společnost zpravidla člověk méně zdárný, materiálně hůře postavený, nemocný a často se s ním spojují i některé typické choroby stáří – stařecká demence, zapomnětlivost, výkyvy nálad, neschopnost chápat nové poznatky, horší pohyblivost, nevyzpytatelnost a tak dále. S těmito předsudky se musí lidé seniorského věku neustále vyrovnávat a čelit často i nenávistným výpadů, neoliberálně orientované mladší generace, která každého „neproduktivního“ člověka považuje za příživníka a nevítanou zátěž společnosti.

Sebeobrana penzistů a seniorů

Včasný výpočet odchodu do důchodu je jednou z možností, jak se včas připravit na změny, které stáří přináší i jak se vyrovnat s budoucím přístupem společnosti k nám, jako seniorům. Tak lze do jisté míry eliminovat přechod do neproduktivního věku.