Kultivace krajiny

Se zemními pracemi v Praze se můžete pokusit o kultivaci krajiny. Dnes se staví mnoho moderních cest, které často vedou přes malebnou krajinou. Je to kompromis kvůli snadnější dostupnosti, ale ideální to není. Je tedy vhodné krajinu podél cesty zkultivovat tak, aby nehyzdila celkové panorama. A proto přichází na řadu to, co dříve bývalo samozřejmostí.
 

Regionální zodpovědnost

Ano, podél nových cest se sázejí stromky. Je ovšem zapotřebí vyhloubit jámy pro stromy a pak už to jde raz dva. Jsme přírodě hodně zavázáni a měli bychom si to uvědomovat a v rámci možností alespoň částečně napravovat to, co jsme narušili. Je to totiž rozhodně nutné. Toto by si měli uvědomovat především komunální politikové, kteří nesou regionální zodpovědnost.